سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

کلمات کلیدی

, شیردهی, تفاله مرکبات, دانه کانولا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009063,
author = {ساری, محسن and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شیردهی، تفاله مرکبات، دانه کانولا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین
%A ساری, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]