اقتصاد اسلامی و توسعه , 2008-05-07

عنوان : ( ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: محمود هوشمند , مهدی عصفوری , مریم ملکی فارمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم عدالت و موضوعاتی که به این مقوله نزدیک است در همه دوره های زمانی یکی از موضوعات مهم مدنظر سیاست گذاران حکومتی بوده است و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تمام دولت های پس از انقلاب با هر زمینه فکری و سیاسی بر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه داشته اند و برای نیل به این مهم هزینه های گزافی رامتحمل شده اند.فلسفه وجودی پیدایش چنین مفهومی ، بهم خوردن توازن اجتماع بخاطر منفعت طلبی عده معدودی از انسانها بوده است که مصلحین را برآن داشته است تا برای رفع آن به دنبال راه حلهایی باشند که تحقق عدالت یکی از آنهاست .از سویی مکاتب مختلف با توجه به جهان بینی های متفاوتی که دارند هریک به گونه ای خاص به این مهم پرداخته اند ودر این میان از اسلام به عنوان دین کامل این انتظار می رود که راهکارهایی جامعتر ارائه نموده باشد و هدف در این مقاله شناخت هر چه بیشتر این مقوله است .

کلمات کلیدی

, مکتب اسلام, عدالت , عدالت اجتماعی , عدالت اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009064,
author = {هوشمند, محمود and عصفوری, مهدی and ملکی فارمد, مریم},
title = {ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام},
booktitle = {اقتصاد اسلامی و توسعه},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {مکتب اسلام، عدالت ، عدالت اجتماعی ،عدالت اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام
%A هوشمند, محمود
%A عصفوری, مهدی
%A ملکی فارمد, مریم
%J اقتصاد اسلامی و توسعه
%D 2008

[Download]