سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن )

نویسندگان: مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن

کلمات کلیدی

, نشاسته, گلوکز, روغن پنبه دانه, بز شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009068,
author = {باشتنی, مسلم and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نشاسته، گلوکز، روغن پنبه دانه، بز شیرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن
%A باشتنی, مسلم
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]