سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا )

نویسندگان: حسن علمی , علیرضا فروغی , عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا

کلمات کلیدی

, کنجاله کلزا, کنجاله تخم پنبه, عملکرد گوساله پرواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009072,
author = {حسن علمی and علیرضا فروغی and ناصریان, عباسعلی and بهنام صارمی},
title = {مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه، عملکرد گوساله پرواری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا
%A حسن علمی
%A علیرضا فروغی
%A ناصریان, عباسعلی
%A بهنام صارمی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]