سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت )

نویسندگان: سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت

کلمات کلیدی

, فرآوری, جو, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009074,
author = {قاسمی, سمانه and ناصریان, عباسعلی},
title = {تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرآوری، جو، ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت
%A قاسمی, سمانه
%A ناصریان, عباسعلی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]