اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، اهواز , 2008-12-23

عنوان : ( بررسی تاثیر استفاده از کود های آلی بر فاکتور های رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , جبار فلاحی , مجید عزیزی ارانی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نیازهای مهم در تولید گیاهان دارویی ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه گیاه است. با اجتناب از کاربرد بی رویه کودهای ......

کلمات کلیدی

, کشت ارگانیک, بابونه المانی, کود های آلی, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009080,
author = {عبادی, محمدتقی and فلاحی, جبار and عزیزی ارانی, مجید and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی تاثیر استفاده از کود های آلی بر فاکتور های رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، اهواز},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کشت ارگانیک، بابونه المانی، کود های آلی، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر استفاده از کود های آلی بر فاکتور های رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی
%A عبادی, محمدتقی
%A فلاحی, جبار
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، اهواز
%D 2008

[Download]