دومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2005-05-13

عنوان : ( بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز )

نویسندگان: مهدی شاهسوندی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قسمتهای مختلف تیرورقها، در جایی که سخت‌کننده‌های عرضی (قائم) وجود ندارند، ممکن است بارهای بزرگی وجود داشته باشند که عدم لحاظ اثرات موضعی آنها در طراحی می‌تواند منجر به خرابی تیر ورق گردد. این گونه بارها را که در یک محدودة کوچک بر تیر اثر می‌کنند، بارهای موضعی (patch loading) می‌نامند. در این مقاله به روشهای تعیین مقاومت نهایی تیرورقها تحت اثر بارهای موضعی اشاره و مدلی جهت تحلیل آنها به کمک نرم‌افزار ANSYS ارائه شده است. یکی از راههای تقویت این گونه تیرورقها استفاده از سخت‌کننده‌های طولی (افقی) است. با استفاده از تحلیل مدل فوق، مقاومت تیر ورقهای تقویت‌شده با سخت‌کننده‌های طولی بررسی و روابطی برای تعیین آن پیشنهاد گردیده است. این روابط برخلاف رابطه‌های موجود که تنها اثر فاصله سخت‌کننده طولی تا بال فشاری را درنظر گرفته‌اند، عوامل بیشتری را درنظر می‌گیرند.

کلمات کلیدی

, تیرورقها, بارهای موضعی, سخت‌کننده‌های طولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009107,
author = {مهدی شاهسوندی and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز},
booktitle = {دومین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیرورقها، بارهای موضعی، سخت‌کننده‌های طولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز
%A مهدی شاهسوندی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J دومین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2005

[Download]