اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). )

نویسندگان: وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , فاطمه بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان مثانه از رایج ترین انواع سرطان در سراسر دنیا به ویژه کشورهای صنعتی می باشد. سلول های 5637 و SD دو نوع از سلول های سرطانی مثانه می باشند. vincristine و cisplatin از مهمترین داروهای ضد سرطان بوده که vincristine با مهار پلیمریزاسیون توبولین و جلوگیری از تقسیم سلولی و cisplatin با القای آپوپتوز، مانع افزایش سلول های سرطانی می شوند. در این مطالعه اثرات مقایسه ای این داروها بر روی این دو رده سلولی بررسی شد. بدین منظور هر دو رده سلولی با غلظت های متفاوتی از vincristine و cisplatin (۱۰۰٬۵۰٬۲۰٬۱۰٬۲ وµg/ml۲۰۰) به طور جداگانه تیمار شدند. ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از تاثیر داروها٬ تغییرات مورفولوژیکی به وسیله میکروسکوپ و اثرات سمیت به وسیله تست MTT بررسی و غلظت موثر هر دارو بر سلول ها تعیین شد. نتایج: مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که سلول ها پس از تاثیر دارو، در مقایسه با سلول های کنترل، گرانوله و کروی شده اند. نتایج تست MTT نیز مشاهدات مورفولوژیکی را تایید کرد. محاسبات نشان داد که غلظت موثر vincristine بر روی سلول های 5637 پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت٬ g/mlµ ۵۰ و برای سلول های SD٬ در ۲۴ ساعت ۱۰۰ و در ۴۸ ساعت g/mlµ ۲۵ می باشد. همچنین غلظت موثر cisplatin بر روی سلول های 5637 در ۲۴ و ۴۸ ساعت g/mlµ ۸ و بر روی سلول های SD در ۲۴ ساعت، g/mlµ ۵۰ و در ۴۸ ساعت g/mlµ ۶ می باشد. بحث: نتایج نشان داد که مدت زمان تاثیر دارو برسلول های SD مهم بوده و با گذشت زمان سمیت دارو افزایش یافته است، اما در سلول های 5637 عامل زمان در افزایش سمیت دارو نقشی ندارد. همچنین cisplatin برای درمان این دو نوع سرطان مفیدتر می باشد، زیرا در غلظت های پایین، اثرات سمی بیشتری را بر این سلول ها نشان داده است.

کلمات کلیدی

, vincristine, cisplatin, سیتوتوکسیسیتی, سلول های SD , سلول های 5637
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009116,
author = {نشاطی, وجیهه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and سمانه ملازاده and فاطمه بهنام رسولی},
title = {بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD).},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {vincristine، cisplatin، سیتوتوکسیسیتی، سلول های SD ، سلول های 5637},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD).
%A نشاطی, وجیهه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A سمانه ملازاده
%A فاطمه بهنام رسولی
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]