اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 )

نویسندگان: سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان مثانه دومین سرطان رایج در بین مردان و هشتمین در میان زنان است. کارسینومای سلول های ترانزیشنال (TCC) رایج ترین نوع سرطان مثانه است که نسبت به شیمی درمانی مقاومت نشان می دهد. 5637 زیر رده ای از سلول های TCC می باشد که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه حاضر اثرات ، feselol، mogoltacine و conferone، ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی استخراج شده از گیاه Ferula badrakema ، بر روی میزان سمیت سلولی داروی وین کریستین مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور غلظت های متفاوتی از ترکیبات مذکور بر روی سلول های نئوپلاستیک اثر داده شد و مشخص گردید این ترکیبات به تنهایی فاقد اثرات سمی هستند. به منظور ارزیابی اثر ترکیبات فوق بروی فعالیت داروی وین کریستین، غلظت های ترکیبی متفاوتی از مواد مذکوربه همراه وین کریستین بر روی سلول ها اثر داده شد. سپس24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار سلول ها، تغییرات مورفولوژیکی آنها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میزان مرگ و میر آنان به کمک تست MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده ترکیبی از ترکیبات کومارینی مذکور بر میزان سمیت سلولی داروی وین کریستین به طور قابل توجهی اثر می گذارند. بدین ترتیب که feselol، mogoltacine و conferone سمیت وین کریستین را به ترتیب 8/32%، 3/28% و 6/23% افزایش دادند.

کلمات کلیدی

, Ferula badrakema, Feselol, Mogoltacin , Conferone , وین کریستین, سمیت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009119,
author = {ملازاده, سمانه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهرامی, احمدرضا and بهنام رسولی, مرتضی and فاطمه بهنام رسولی and وجیهه نشاطی},
title = {مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {Ferula badrakema، Feselol،Mogoltacin ، Conferone ، وین کریستین، سمیت سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637
%A ملازاده, سمانه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهرامی, احمدرضا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A فاطمه بهنام رسولی
%A وجیهه نشاطی
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]