کنفرانس فیزیک ایران 1386 , 2007-12-22

عنوان : ( بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز )

نویسندگان: جعفرزاده , محمود رضائی رکن آبادی , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر ناخالص ایندیوم بر حساسیت لایه های اکسید قلع مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

In this article we have studied the effect of Indium impurity on Tin Oxide layers sensitivity.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009120,
author = {جعفرزاده and رضائی رکن آبادی, محمود and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1386},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {In this article we have studied the effect of Indium impurity on Tin Oxide layers sensitivity.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز
%A جعفرزاده
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J کنفرانس فیزیک ایران 1386
%D 2007

[Download]