کنفرانس فیزیک ایران 1386 , 2007-12-22

عنوان : ( بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS )

نویسندگان: محمدرضا رشیدیان وزیری , محمد بهدانی , محمود رضائی رکن آبادی , محسن میرنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS به روش غوطه وری بر روی بسترهای شیشه ای جایگذاری گردید. این لایه ها برای بررسی میزان کاهش احتمالی مقاومتشان تحت تاثیر پلاسمای هیدروزنی قرار گرفته و خصوصیات الکتریکی و اپتیکی آنها قبل و پس از این فرایند مورد بررسی قرار داده شد.

کلمات کلیدی

, Poly(3, 4- ethylenedioxythiophene)/ poly(styrenesulfonicacid) (PEDT/PSS) conductive polymer was deposited on glass substrates through Dip-coating method.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009128,
author = {محمدرضا رشیدیان وزیری and بهدانی, محمد and رضائی رکن آبادی, محمود and محسن میرنژاد},
title = {بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1386},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {Poly(3;4- ethylenedioxythiophene)/ poly(styrenesulfonicacid) (PEDT/PSS) conductive polymer was deposited on glass substrates through Dip-coating method.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS
%A محمدرضا رشیدیان وزیری
%A بهدانی, محمد
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A محسن میرنژاد
%J کنفرانس فیزیک ایران 1386
%D 2007

[Download]