شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان )

نویسندگان: رقیه ذبیحی , مرتضی رزم آرا فرزقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حشمت الله قاصد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان

کلمات کلیدی

بافر FMQ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009134,
author = {رقیه ذبیحی and رزم آرا فرزقی, مرتضی and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and حشمت الله قاصد},
title = {کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بافر FMQ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان
%A رقیه ذبیحی
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A حشمت الله قاصد
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]