شانزدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کلاته آهنی، کانی سازی مس- طلای غنی از اسپکیولاریت گناباد ، شرق ایران )

نویسندگان: جواد لطفیان , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدرضا حیدریان شهری , محمد حسین زرین کوب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذ سیالات گرمابی و دایکهای داسیتی در راستای سامانه گسلی امتداد لغز راستگرد با روند عمومی شمال باختری - جنوب خاوری مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

اسپکیولاریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009136,
author = {لطفیان, جواد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and حیدریان شهری, محمدرضا and محمد حسین زرین کوب},
title = {کلاته آهنی، کانی سازی مس- طلای غنی از اسپکیولاریت گناباد ، شرق ایران},
booktitle = {شانزدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {اسپکیولاریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلاته آهنی، کانی سازی مس- طلای غنی از اسپکیولاریت گناباد ، شرق ایران
%A لطفیان, جواد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A محمد حسین زرین کوب
%J شانزدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]