پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (371-381)

عنوان : ( بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند )

نویسندگان: علی کمندی , احمد نظامی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند

کلمات کلیدی

بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009164,
author = {کمندی, علی and نظامی, احمد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {371--381},
numpages = {10},
keywords = {بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند
%A کمندی, علی
%A نظامی, احمد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2009

[Download]