سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2006-02-01

عنوان : ( مطالعه ژئوشیمی و آلتراسیون به کمک تصاویر ماهواره ASTER در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی) )

نویسندگان: زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همبستگی میان عناصر، ارتباط آنها با واحدهای سنگی و آلتراسیون وجود دارد.

کلمات کلیدی

, Aster , آلتراسیون, سر سیتیک, آرژیلیک, پروپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009180,
author = {اعلمی نیا, زهرا and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {مطالعه ژئوشیمی و آلتراسیون به کمک تصاویر ماهواره ASTER در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی)},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2006},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Aster ، آلتراسیون، سر سیتیک، آرژیلیک، پروپلیتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ژئوشیمی و آلتراسیون به کمک تصاویر ماهواره ASTER در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی)
%A اعلمی نیا, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2006

[Download]