یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

عنوان : ( اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین )

نویسندگان: سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین

کلمات کلیدی

اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009185,
author = {ملازاده, سمانه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهرامی, احمدرضا and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین
%A ملازاده, سمانه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهرامی, احمدرضا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]