دانشکده فنی دانشگاه تهران, سال (2008-1)

عنوان : ( استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی )

نویسندگان: محمد شکوهیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق به بررسی روش فتو اکسیداسیون ازون/UV، به منظور از بین بردن اجزای سمی ومقاوم پساب های صنعتی می پردازد. در این روش ثابت شده است که ترکیب پرتو 1UV و ازون2 برای اکسید کردن شیمیایی و شکستن ترکیبات به ترکیبات حد واسط و در نهایت به CO2 و H2O بسیار موثر می باشد. اطلاعاتی در مورد فرآیند ازون/UV، اصول آن، عملکرد، کینتیک و کاربردهای این روش ارائه و توضیح داده شده است. علاوه بر آن، پالایش آلاینده های خاصی از قبیل فنل، بنزن و نیتروبنزن که از اهمیت زیادی در صنعت برخوردارند و تاثیر پارامترهای تجربی مختلف نظیر pH، زمان،UV، غلظت و غیره بر کارآیی این فرایند مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ازون, ازون/UV, رادیکال های آزاد هیدروکسیل, تشعشعات فرابنفش, O3/UV , اسید استیک, فنل, بنزن, ٤-کلرونیتروبنزن3 (CNB), pH, ترکیبات آلی, CO2, H2O
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009188,
author = {شکوهیان, محمد},
title = {استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2008},
month = {January},
issn = {1026-0803},
keywords = {ازون، ازون/UV، رادیکال های آزاد هیدروکسیل، تشعشعات فرابنفش،O3/UV ، اسید استیک، فنل، بنزن،٤-کلرونیتروبنزن3 (CNB)، pH، ترکیبات آلی، CO2، H2O},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی
%A شکوهیان, محمد
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2008

[Download]