سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2006-02-01

عنوان : ( شناسایی زونهای کانی سازی و تشخیص فراوانی نسبی مگنتیت و اسپیکولاریت در عمق و مناطق پوشیده با استفاده از مغناطیس سنجی زمینی در شمال شهرک (تربت حیدریه) )

نویسندگان: لیلا یوسفی سورانی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نا هنجاریهای مشاهده شده در همه پروفیلها وجود کانی سازی مگنتیت را در عمق تایید می کند.

کلمات کلیدی

, مگنتیت, اسپیکولاریت, مگنتومتری, پذیرفتاری مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009189,
author = {یوسفی سورانی, لیلا and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن},
title = {شناسایی زونهای کانی سازی و تشخیص فراوانی نسبی مگنتیت و اسپیکولاریت در عمق و مناطق پوشیده با استفاده از مغناطیس سنجی زمینی در شمال شهرک (تربت حیدریه)},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2006},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مگنتیت، اسپیکولاریت، مگنتومتری، پذیرفتاری مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی زونهای کانی سازی و تشخیص فراوانی نسبی مگنتیت و اسپیکولاریت در عمق و مناطق پوشیده با استفاده از مغناطیس سنجی زمینی در شمال شهرک (تربت حیدریه)
%A یوسفی سورانی, لیلا
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%J سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2006

[Download]