یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

عنوان : ( سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد )

نویسندگان: وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , مهرداد ایرانشاهی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد

کلمات کلیدی

سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009196,
author = {نشاطی, وجیهه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and جواد بهروان and مهرداد ایرانشاهی and مقیمی, علی},
title = {سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد
%A نشاطی, وجیهه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A جواد بهروان
%A مهرداد ایرانشاهی
%A مقیمی, علی
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]