سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2006-02-01

عنوان : ( زمین شناسی، کانی شناسی و مغناطیس زمینی منطقه معدن مس دهنه سیاه و محدوده اکتشافی KC5 (خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نا هنجاری مغناطیس هوایی بیضی شکل با شدت بالایی در منطقه قرار دارد

کلمات کلیدی

, دهنه سیاه, KC5 , مغناطیس زمینی, نا هنجاری مغناطیسی, پذیرفتاری مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009198,
author = {حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، کانی شناسی و مغناطیس زمینی منطقه معدن مس دهنه سیاه و محدوده اکتشافی KC5 (خراسان رضوی)},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2006},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دهنه سیاه، KC5 ، مغناطیس زمینی، نا هنجاری مغناطیسی، پذیرفتاری مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی شناسی و مغناطیس زمینی منطقه معدن مس دهنه سیاه و محدوده اکتشافی KC5 (خراسان رضوی)
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2006

[Download]