دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری , 2007-09-11

Title : ( بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی آکریلامید طبیعی Native-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون. )

Authors: Fereshteh Sadeghi Shakib , Jamshid Darvish , Maryam Moghaddam Matin ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

11

Keywords

11
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009199,
author = {Sadeghi Shakib, Fereshteh and Darvish, Jamshid and Moghaddam Matin, Maryam},
title = {بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی آکریلامید طبیعی Native-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون.},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری},
year = {2007},
location = {گیلان, IRAN},
keywords = {11},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی آکریلامید طبیعی Native-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون.
%A Sadeghi Shakib, Fereshteh
%A Darvish, Jamshid
%A Moghaddam Matin, Maryam
%J دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری
%D 2007

[Download]