دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06

Title : ( بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌ )

Authors: Fereshteh Sadeghi Shakib , Maryam Moghaddam Matin ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌

Keywords

, بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS, PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009201,
author = {Sadeghi Shakib, Fereshteh and Moghaddam Matin, Maryam},
title = {بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌},
booktitle = {دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌
%A Sadeghi Shakib, Fereshteh
%A Moghaddam Matin, Maryam
%J دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران
%D 2008

[Download]