دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06

عنوان : ( شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. )

نویسندگان: ریحانه عطاریزدی , مریم مقدم متین , راضیه جلال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز.

کلمات کلیدی

, شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009206,
author = {عطاریزدی, ریحانه and مقدم متین, مریم and جلال, راضیه},
title = {شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز.},
booktitle = {دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia; Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز.
%A عطاریزدی, ریحانه
%A مقدم متین, مریم
%A جلال, راضیه
%J دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران
%D 2008

[Download]