چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی) )

نویسندگان: زهره اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مدل های پترولوژیکی، آلتراسیون، کانی سازی و ارتباط کانی سازی با موقعییت گسلها، کانی سازی در منطقه از نوع ذخایر طلا - مس رگه ای می باشد که نوع خاصی از کانی سازی طلا (اپی ترمال کم سولفید) می باشد.

کلمات کلیدی

, آلتراسیون, سرسیتیک, آرژیلیک, پروپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009208,
author = {اعلمی نیا, زهره and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی)},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آلتراسیون، سرسیتیک، آرژیلیک، پروپلیتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی)
%A اعلمی نیا, زهره
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]