چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( پیروتیت ردیاب طلا در بخشی از کانی سازی طلای هیرد )

نویسندگان: محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با عنایت به حضور کانی پیروتیت به همراه طلا در بخش شرقی منطقه، بر اساس بر داشتهای مغناطیسی زمینی آنومالی خوبی در عمق جهت حفاری برای طلا شناسایی گردید

کلمات کلیدی

, پیروتیت, پذیرفتاری مغناطیسی, مغناطیس سنجی, آنومالی مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009210,
author = {حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پیروتیت ردیاب طلا در بخشی از کانی سازی طلای هیرد},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پیروتیت، پذیرفتاری مغناطیسی، مغناطیس سنجی، آنومالی مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیروتیت ردیاب طلا در بخشی از کانی سازی طلای هیرد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]