چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , علی عسکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی های اولیه شامل آرسنوپیریت، پیریت، پیروتیت، کالکو پیریت، اسفالریت، گالن، تورمالین، کوارتز، کلریت، کلسیت و سرسیت است. طلا در زونهای سیلیسی - تورمالینی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, گرانیتوئیدهای سری I و S , کانی سازی سولفیدی, پیروتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009215,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا and علی عسکری},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {گرانیتوئیدهای سری I و S ، کانی سازی سولفیدی، پیروتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A علی عسکری
%J چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]