علوم و صنایع کشاورزی, سال (2008-1)

عنوان : ( تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفران )

نویسندگان: حسن مسافری ضیاء الدینی , امین علیزاده , سیدمحمد جوادموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر ابیاری بر عملکرد زعفران مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, زعفران, ابیاری تابستانه, بساراب, زائیج اب, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009220,
author = {مسافری ضیاء الدینی, حسن and علیزاده, امین and جوادموسوی, سیدمحمد},
title = {تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفران},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
month = {January},
issn = {1029-4791},
keywords = {زعفران، ابیاری تابستانه، بساراب، زائیج اب، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفران
%A مسافری ضیاء الدینی, حسن
%A علیزاده, امین
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]