دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21

Title : ( بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود )

Authors: maria beihaghi , Abdolreza Bagheri , Ahmad Reza Bahrami ,

Citation: BibTeX | EndNote

بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود

Keywords

بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009225,
author = {Beihaghi, Maria and Bagheri, Abdolreza and Bahrami, Ahmad Reza},
title = {بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود
%A Beihaghi, Maria
%A Bagheri, Abdolreza
%A Bahrami, Ahmad Reza
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]