اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی )

نویسندگان: مهسا قربانیون , ناصر مهدوی شهری , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی

کلمات کلیدی

مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009228,
author = {مهسا قربانیون and مهدوی شهری, ناصر and بهرامی, احمدرضا},
title = {مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی
%A مهسا قربانیون
%A مهدوی شهری, ناصر
%A بهرامی, احمدرضا
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]