هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: ایمان حسیبی , احسان یساری , محمود پسندیده فرد , الهام یساری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله معادلات تراکم پذیر حول یک پرتبه مافوق صوت با استفاده از روش جیمسون حل شده اند. آنگاه شکل بالکهای با استفاده از روش شبکه عصبی و الگوریتم ژنیک بینه سازی شده اند.

کلمات کلیدی

, پرتابه , شبکه عصبی, الگوریتم ژنتیک, بینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009248,
author = {حسیبی, ایمان and یساری, احسان and پسندیده فرد, محمود and یساری, الهام},
title = {مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران},
year = {2008},
location = {تهران دانشگاه شریف, ايران},
keywords = {پرتابه ،شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک،بینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
%A حسیبی, ایمان
%A یساری, احسان
%A پسندیده فرد, محمود
%A یساری, الهام
%J هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران
%D 2008

[Download]