اولین کنگره سیتو تکنولوژی , 2008-11-12

عنوان : ( شنا سایی مرا حل رشد اووسیت در تخمدان تو تیایی دریا یی Echinometra mathaei )

نویسندگان: سمانه کرم زاده , ناصر مهدوی شهری , زهره حقیقت خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شنا سایی مرا حل رشد اووسیت در تخمدان تو تیایی دریا یی Echinometra mathaei

کلمات کلیدی

, اووسیت , اووژنز , هستک , کروماتین , ویتلین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009255,
author = {سمانه کرم زاده and مهدوی شهری, ناصر and زهره حقیقت خزاعی},
title = {شنا سایی مرا حل رشد اووسیت در تخمدان تو تیایی دریا یی Echinometra mathaei},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اووسیت - اووژنز - هستک -کروماتین - ویتلین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شنا سایی مرا حل رشد اووسیت در تخمدان تو تیایی دریا یی Echinometra mathaei
%A سمانه کرم زاده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A زهره حقیقت خزاعی
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی
%D 2008

[Download]