اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-11

عنوان : ( کاربرد تکنیک های بافت شناسی وهیستوشیمی... )

نویسندگان: فائزه یزدانی مقدم , ناصر مهدوی شهری , جمشید درویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد تکنیک های بافت شناسی وهیستوشیمی...

کلمات کلیدی

, جوندگان, هیستوشیمی, کو لون, بافت شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009266,
author = {یزدانی مقدم, فائزه and مهدوی شهری, ناصر and درویش, جمشید},
title = {کاربرد تکنیک های بافت شناسی وهیستوشیمی...},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوندگان- هیستوشیمی- کو لون- بافت شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تکنیک های بافت شناسی وهیستوشیمی...
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A درویش, جمشید
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]