اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-11

عنوان : ( ارزیا بی میزان اثر بخشی برخی از بیو استیمولا تورها... )

نویسندگان: تهمینه کاظمی , معصو مه خیر آبادی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیا بی میزان اثر بخشی برخی از بیو استیمولا تورها...

کلمات کلیدی

, بیو استیمولا تور, ترمیم , زخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009277,
author = {تهمینه کاظمی and معصو مه خیر آبادی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {ارزیا بی میزان اثر بخشی برخی از بیو استیمولا تورها...},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بیو استیمولا تور- ترمیم -زخم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیا بی میزان اثر بخشی برخی از بیو استیمولا تورها...
%A تهمینه کاظمی
%A معصو مه خیر آبادی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]