اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-11

عنوان : ( برسی امکان استفاده از کورکومین... )

نویسندگان: سمانه کرم زاده , ناصر مهدوی شهری , مهرنوش زبیری , زهره حقیقت خزاعی , محمود ذکائی , ندا اخوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برسی امکان استفاده از کورکومین...

کلمات کلیدی

, کورکومین رنگ آمیزی, زردچوبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009279,
author = {سمانه کرم زاده and مهدوی شهری, ناصر and زبیری, مهرنوش and زهره حقیقت خزاعی and ذکائی, محمود and اخوت, ندا},
title = {برسی امکان استفاده از کورکومین...},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کورکومین رنگ آمیزی- زردچوبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برسی امکان استفاده از کورکومین...
%A سمانه کرم زاده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A زبیری, مهرنوش
%A زهره حقیقت خزاعی
%A ذکائی, محمود
%A اخوت, ندا
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]