دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-08-28

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , سمیرا یگانه زاد , علیرضا صادقی , شیرین ابراهیم زاده پیرشهید , اعظم نیازمند , فریما آقائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به روند رو به رشد سطح زیر کشت و مصارف کانولا در کشور، اهمیت بررسی خصوصیات فیزیکی آن جهت طراحی بهینه ی تجهیزات انبارداری، حمل و نقل، بوجاری، فرآوری و بسته بندی با هدف افزایش کارایی فرآیند و کاهش ضایعات آن بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی چهار واریته کانولای متداول در ایران (به نام های اس.ال.ام، هایولا، اکاپی و اورینت) با میانگین رطوبتی 5/6% مورد بررسی قرار گرفت. خواص هندسی و ثقلی شامل: طول و قطر دانه، میانگین هندسی قطر، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، حجم، دانسیته ذره، دانسیته توده و تخلخل بودند. نتایج نشان داد که دامنه طول دانه از 925/1 تا 153/2 میلیمتر، دامنه قطر دانه 541/1 تا 93/1 میلیمتر، حداکثر میانگین هندسی قطر 609/1 میلیمتر در واریته هایولا و حداقل آن 446/1 میلیمتر در واریته اس ال ام، حداکثر ضریب کرویت 77/0 در واریته اورینت و حداقل آن 74/0 در واریته اس. ال. ام.، وزن هزار دانه از 85/2 تا 90/3 گرم، دامنه حجم از 67/2 تا 45/4 میلیمتر مکعب، دانسیته ذره از 1150 تا 1310 کیلوگرم بر متر مکعب، دانسیته توده از 1/710 تا 8/738 کیلوگرم بر متر مکعب و تخلخل بین 36% تا 44% می باشد. همچنین در این پژوهش خواص اصطکاکی دانه کانولا شامل زاویه های ریپوز پر کردن و تخلیه ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی پنج سطح اصطکاکی (شامل آهن گالوانیزه، شیشه، فایبرگلاس، تخته سه لا و لاستیک) اندازه گیری شدند. زاویه های ریپوز پر کردن و تخلیه به ترتیب در دامنه 54/28- 86/27 و 604/27-484/25 حاصل شدند و در کلیه واریته ها لاستیک بیشترین و شیشه کمترین ضریب اصطکاک را دارا بود.

کلمات کلیدی

, کانولا, خواص هندسی, خواص ثقلی, خواص اصطکاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009294,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and یگانه زاد, سمیرا and صادقی, علیرضا and ابراهیم زاده پیرشهید, شیرین and نیازمند, اعظم and آقائی, فریما},
title = {بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کانولا، خواص هندسی، خواص ثقلی، خواص اصطکاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A یگانه زاد, سمیرا
%A صادقی, علیرضا
%A ابراهیم زاده پیرشهید, شیرین
%A نیازمند, اعظم
%A آقائی, فریما
%J دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]