بیست و هفتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , 2005-05-11

عنوان : ( کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , خلیل بهزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به استفاده از فیلتراسیون غشایی در تولید شکر صنعتی خصوصاً در حال حاضر که غشاءهای معدنی به صورت تجاری قابل دسترس هستند، در حال افزایش می‌باشد و مسئله مهمی که در این میان وجود دارد، حذف مواد رنگی قبل از مرحله کریستالیزاسیون می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پلی ساکاریدها در رنگ کریستالهای شکر مؤثرند، لذا از معیارهای اصلی در انتخاب یک غشاء برای این منظور میزان رنگبری و حذف پلی ساکاریدها می‌باشد. پس از انتخاب غشاء نوبت به بررسی پارامترهای عملیاتی مثل دما، سرعت جریان عرضی، فشار عرضی بر روی کارایی غشاء و میزان حصول نتایج مطلوب می‌رسد. در بسیاری از حالات بررسی شده حذف کدورت و پلی ساکاریدها بوسیله غشاء‌های UF بسیار خوب بوده است.

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, رنگ, نیشکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009308,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and بهزاد, خلیل},
title = {کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر},
booktitle = {بیست و هفتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اولترافیلتراسیون، رنگ، نیشکر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A بهزاد, خلیل
%J بیست و هفتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران
%D 2005

[Download]