پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2005-05-11

عنوان : ( پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , خلیل بهزاد , مصطفی شهیدی نوقابی , رضا کاراژیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیندها‌ی غشایی از جمله فناوری‌های مدرن و گسترده‌ای است که در تمامی شاخه‌‌های صنعتی مانند نفت، پتروشیمی، گاز، داروسازی، بیوتکنولوژی، آب و فاضلاب، غذایی و پزشکی موجب تحول چشمگیری در مقایسه با فرآیندها‌ی متداو‌ل از جنبه های ارتقاء کیفیت محصول، افزایش راندمان، تولید فرآورده‌های جدید و کاهش مصرف انرژی شده است. صنعت قند یکی از عمده ترین صنایع مصرف کننده انرژی در بین صنایع شیمیایی و غذایی است، از اینرو در ده اخیر بسیار مورد توجه محققین غشایی قرار گرفته است. در این مقاله پتانسیل بکارگیری بعضی از فرآیند های غشایی متداول مانند اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون برای بخش های مختلف کارخانجات قند و شکر از جمله تصفیه شربت خام، شربت غلیظ و ملاس؛ رنگبری عصاره خام؛ شفاف سازی آب پرس تفاله و تغلیظ عصاره رقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

صنایع قند؛ فرآیند های غشایی؛ شربت خام؛ رنگبری؛ ملاس؛ تغلیظ؛ تصفیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009309,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and بهزاد, خلیل and شهیدی نوقابی, مصطفی and کاراژیان, رضا},
title = {پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صنایع قند؛ فرآیند های غشایی؛ شربت خام؛ رنگبری؛ ملاس؛ تغلیظ؛ تصفیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A بهزاد, خلیل
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A کاراژیان, رضا
%J پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران
%D 2005

[Download]