پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( اکتشافات ژئوشیمیائی به روش رسوبات رودخانه ای و تهیه نقشه های پهنه بندی آنومالی های عناصر فلزی با استفاده از پردازش های جدید داده های ژئوشیمیائی در منطقه جنوب معدن تکنار- بردسکن )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکتشافات ژئوشیمیائی به روش رسوبات رودخانه ای و تهیه نقشه های پهنه بندی آنومالی های عناصر فلزی با استفاده از پردازش های جدید داده های ژئوشیمیائی در منطقه جنوب معدن تکنار- بردسکن

کلمات کلیدی

, رسوبات رودخانه ای, پهنه بندی, آنومالی, پردازش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009316,
author = {مظاهری, سیداحمد},
title = {اکتشافات ژئوشیمیائی به روش رسوبات رودخانه ای و تهیه نقشه های پهنه بندی آنومالی های عناصر فلزی با استفاده از پردازش های جدید داده های ژئوشیمیائی در منطقه جنوب معدن تکنار- بردسکن},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رسوبات رودخانه ای، پهنه بندی، آنومالی، پردازش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشافات ژئوشیمیائی به روش رسوبات رودخانه ای و تهیه نقشه های پهنه بندی آنومالی های عناصر فلزی با استفاده از پردازش های جدید داده های ژئوشیمیائی در منطقه جنوب معدن تکنار- بردسکن
%A مظاهری, سیداحمد
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]