پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( مقایسه معادن سرب و روی ازبک کوه با مدل های مختلف کانی سازی های سرب و روی در سنگ های رسوبی )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه معادن سرب و روی ازبک کوه با مدل های مختلف کانی سازی های سرب و روی در سنگ های رسوبی

کلمات کلیدی

, ازبک کوه, سرب و روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009319,
author = {مظاهری, سیداحمد},
title = {مقایسه معادن سرب و روی ازبک کوه با مدل های مختلف کانی سازی های سرب و روی در سنگ های رسوبی},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ازبک کوه، سرب و روی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه معادن سرب و روی ازبک کوه با مدل های مختلف کانی سازی های سرب و روی در سنگ های رسوبی
%A مظاهری, سیداحمد
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]