ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30

عنوان : ( تحلیل اقتصادی روش‌های استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی )

نویسندگان: جواد طباطبائی یزدی , کامران داوری , یحیی رؤف اصلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ما از مناطق خشک کره زمین.....

کلمات کلیدی

, استحصال آب باران, آبیاری تکمیلی, خشکی و خشکسالی, کشت دیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009321,
author = {جواد طباطبائی یزدی and داوری, کامران and رؤف اصلی, یحیی},
title = {تحلیل اقتصادی روش‌های استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی},
booktitle = {ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استحصال آب باران، آبیاری تکمیلی، خشکی و خشکسالی، کشت دیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اقتصادی روش‌های استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی
%A جواد طباطبائی یزدی
%A داوری, کامران
%A رؤف اصلی, یحیی
%J ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2007

[Download]