همایش پیامبر اعظم (ص) و برنامه درسی , 2007-05-19

عنوان : ( تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سویی نیروی اندیشه یکی از عمده‌ترین نیروهای حیاتی انسان است، که عامل امتیاز آدمی بر سایر موجودات محسوب گشته و تقویت آن از اهداف اساسی تربیت می باشد. از سویی دیگر، در تربیت اسلامی هدف این است که برنامه‌های تربیتی بر اساس اصول اساسی مکتب اسلام انجام شود. بر این اساس، مقاله حاضر بررسی تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام آموزش و پرورش را در کانون توجه خود قرار داده است. بدین منظور، بعد از مقدمه‌ای کوتاه، جایگاه تفکر و ویژگی‌های آن از منظر رسول گرامی اسلام(ص) مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه ابعاد کلی برنامه درسی فکورانه که عبارتند از یادگیری اندیشیدن، اندیشیدن برای یادگیری، با هم اندیشی، تفکر فرا شناختی و جامع‌اندیشی به طور اجمال بیان شده و سه نوع برنامه درسی آموزش تفکر منطقی و فلسفی، فلسفه برای کودکان و برنامه درسی مذاکره‌ای به عنوان برنامه‌هایی که تا حدود زیادی از کیفیات برنامه درسی فکورانه برخوردار هستند، به منظور تربیت قدرت عقلانی فراگیران معرفی شده است. در این برنامه‌های درسی سه گانه، هدف تربیت اسلامی در تربیت عقلانی دانش‌آموز ان می تواند مطابق با نظر حضرت رسول گرامی(ص) ‌باشد.

کلمات کلیدی

, حضرت رسول اکرم(ص), برنامه‌های درسی, تفکر, دلالت‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009339,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام},
booktitle = {همایش پیامبر اعظم (ص) و برنامه درسی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حضرت رسول اکرم(ص)، برنامه‌های درسی، تفکر، دلالت‌های تربیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J همایش پیامبر اعظم (ص) و برنامه درسی
%D 2007

[Download]