ایثار و شهادت , 2009-03-04

عنوان : ( جایگاه اجتماعی همسران شاهد )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نظر به اینکه خانواده های شهداء و بویژه همسران و فرزندان شاهد از سرمایه های ارشمند دفاع مقدس می باشند از اینرو این مقاله، شناسایی، و توصیف مسائل و مشکلات اجتماعی همسران شهید شهر نیشابور را کانون توجه خویش قرار داده است. از اینرو سوالات اصلی ما در این پژوهش عبارت است از اینکه: جایگاه اجتماعی همسران شهید در شهر نیشابور چگونه است؟ و ما در چنین موقعیتی، در قبال این گروه چه وظایفی بر عهده داریم؟ به منظور بررسی سوالات اخیر، پژوهشی توصیفی پیمایشی انجام شده است. که جامعه آماری در این پژوهش همسران شهید شهرستان نیشابور می باشد و نمونه آماری تعداد 20 نفر از همسران شهداء است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری یافته های پژوهش، مصاحبه با سوالات از قبل تعیین شده بوده است. برخی از نتایج بدست آمده عبارتند از اینکه، بالغ بر 60% از همسران شهداء از زندگی خود کاملا راضی نیستند، بیش از 70% از افراد نمونه به گونه ای از بیماریهای حسمانی و روانی آزرده هستند، بیش از 80% از همسران رضایت شان از بنیاد شهید در حد متوسط تا خیلی کم می باشد، بیش از 70% افراد نمونه از اقدامات واحد مدد کاری و مشاوره بنیاد شهید شهر نیشابور در حل مشکلات شان رضایت کامل نداشتند، بیشترین مشکلات همسران شهدا مشکلات اجتماعی است که بر اساس یافته های بدست آمده از مصاحبه ها، جایگاه نا مطلوب همسران شهدا در بین افراد جامعه و نگاه های ناروا و برخورد های ناشایست آنان از جمله مشکلات اجتماعی این قشر بیان شده است. و بطور کلی مردم جامعه ما با بیش از 70% از افراد نمونه برخورد مناسبی ندارند. نکته مهمی که برآیند این پژوهش می باشد، ظهور سوالات نوینی است. مثلا این سوال که، چرا با وجود فعالیتهای گسترده سازمان بنباد شهید انقلاب اسلامی و صرف هزینه های بسیار وضعیت زندگی همسران شهداء اینچنین است؟ براستی علل این وضعیت به چه موضوعاتی مربوط می شود؟ آیا سیاستها و برنامه ریزی های مربوطه با واقعیت های موجود (شرایط واقعی زندگی همسران شهداء) تناسب منطقی ندارد؟ آیا کادر اجرایی در عملیاتی کردن سیاست ها و برنامه ریزی ها از درایت و کفایت لازم برخوردار نیستند؟ آیا علل این مشکل به ضعف ارزیابی ها و نظارت دقیق بر فعالیتهای در حال انجام این سازمان در ارتباط با خانواده های شهداء مربوط می شود؟ آیا واحدهای مشاوره و مددکاری بنیاد شهید از برنامه های غنی برخوردار نیستند؟ و ... ؟

کلمات کلیدی

, همسران شهید, مشکلات اجتماعی, بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009340,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {جایگاه اجتماعی همسران شاهد},
booktitle = {ایثار و شهادت},
year = {2009},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {همسران شهید، مشکلات اجتماعی، بنیاد شهید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه اجتماعی همسران شاهد
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J ایثار و شهادت
%D 2009

[Download]