نوآوری در آموزش دوره ابتدایی , 2008-03-04

عنوان : ( فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نظر به اینکه از یک سوی، در جهان پیچیده امروز، افراد برای برخورد منطقی با چالش‌ها، به یادگیری مهارتهای تفکر نیازمند می‌باشد و از سوی دیگر، فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارتهای تفکر در کودکان شناخته شده است، مقاله حاضر، بررسی این برنامه را از جنبه‌ نظری و از جنبه‌ تجربی در کانون توجه خود قرار داده است. در بخش نظری راجع به تاریخچه، اهداف، نحوه اجرا، نوع سؤالات P4C ، و تاثیر آن در تقویت قوه داوری بحث شده و در بخش تجربی، به نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در خصوص ارزیابی P4C اشاره شده و همچنین یک نمونه عینی از اجرای P4C برای کودکان ایرانی تحلیل شده است. در خاتمه نتیجه‌گیری شده که مدارس جامعه ما می‌توانند محیط مناسبی برای اجرای برنامه P4C باشند، چونکه دانش‌آموزان ما مشتاقانه در جستجوی فرصت‌هایی برای فکر کردن، مشارکت و ابراز نظر می‌باشند و اینکه در نظام فعلی آموزش و پرورش می‌توان زمینه‌های مناسب برای اجرای P4C و ایجاد کلاس تفکر و ساعت تفکر در مدارس دوره ابتدایی را،

کلمات کلیدی

, فلسفه برای کودکان, کتاب‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009343,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی},
booktitle = {نوآوری در آموزش دوره ابتدایی},
year = {2008},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فلسفه برای کودکان، کتاب‌های داستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J نوآوری در آموزش دوره ابتدایی
%D 2008

[Download]