چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( کانی سازی، ژئوشیمی و میکروترمومتری کانی زایی Iron oxides Cu - Au در شمال شهرک (جنوب شرق تربت حیدریه) )

نویسندگان: لیلا یوسفی سورانی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی سازی شناسایی شده در این منطقه به صورت زونهای وسیع مگنتیت و اسپیکولاریت می با شد.

کلمات کلیدی

, IOCG , مگنتیت, اسپیکولاریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009349,
author = {یوسفی سورانی, لیلا and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی سازی، ژئوشیمی و میکروترمومتری کانی زایی Iron oxides Cu - Au در شمال شهرک (جنوب شرق تربت حیدریه)},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {IOCG ، مگنتیت، اسپیکولاریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی، ژئوشیمی و میکروترمومتری کانی زایی Iron oxides Cu - Au در شمال شهرک (جنوب شرق تربت حیدریه)
%A یوسفی سورانی, لیلا
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]