پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( زمین شناسی، ژئوشیمی و مگنتومتری در محدوده تک 2 و 4 معدن تکنار (بردسکن) برای اکتشاف و ردیابی ذخایر جدید )

نویسندگان: سمیه سمیعی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر کیفی نقشه های حاصل از مگنتومتری در تک 4 نیز نشان دهنده یک آنومالی در بخش مرکزی این منطقه است.

کلمات کلیدی

, ماسیو سولفید پلی متال, مگنتومتری, پذیرفتاری مغناطیسی, آنومالی مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009351,
author = {سمیعی, سمیه and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن},
title = {زمین شناسی، ژئوشیمی و مگنتومتری در محدوده تک 2 و 4 معدن تکنار (بردسکن) برای اکتشاف و ردیابی ذخایر جدید},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماسیو سولفید پلی متال، مگنتومتری، پذیرفتاری مغناطیسی، آنومالی مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، ژئوشیمی و مگنتومتری در محدوده تک 2 و 4 معدن تکنار (بردسکن) برای اکتشاف و ردیابی ذخایر جدید
%A سمیعی, سمیه
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]