پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن )

نویسندگان: احسان سلاطی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج حاصل از تفسیر کیفی نقشه های مغناطیسی، وجود یک آنومالی بزرگ را در بخش شرقی تک 1 نشان می دهد که رخنمونی از کانی سازی آن در سطح دیده نمی شود.

کلمات کلیدی

, پلی متال, مغناطیس سنجی, پذیرفتاری مغناطیسی, آنومالی مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009352,
author = {سلاطی, احسان and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن and مرادی نقندر, محراب},
title = {نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پلی متال، مغناطیس سنجی، پذیرفتاری مغناطیسی، آنومالی مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن
%A سلاطی, احسان
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A مرادی نقندر, محراب
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]