شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( بارز سازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لند ست 7 ، جنوب غربی بیرجند )

نویسندگان: ازاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این روش قادر است تا بهترین نتیجه را برای آشکار سازی محل، گسترش و حتی تفکیک زونهای سرسیتیک-آرژیلیک از پروپیلیتیک فراهم کند.

کلمات کلیدی

, آلتراسیون, مس پورفیری, مولفه های اصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009353,
author = {ملکزاده شفارودی, ازاده and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {بارز سازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لند ست 7 ، جنوب غربی بیرجند},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {آلتراسیون، مس پورفیری، مولفه های اصلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارز سازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لند ست 7 ، جنوب غربی بیرجند
%A ملکزاده شفارودی, ازاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]