یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن ( خراسان رضوی ) )

نویسندگان: سمیه سمیعی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار ماسیو سولفاید....

کلمات کلیدی

, پردازش, داده های مغناطیسی, تکنار, بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009361,
author = {سمیعی, سمیه and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن},
title = {پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن ( خراسان رضوی )},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پردازش، داده های مغناطیسی، تکنار، بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن ( خراسان رضوی )
%A سمیعی, سمیه
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]