همایش ملی هیات مؤسس انجمن نظام پیشنهادها , 2006-05-10

عنوان : ( آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی )

نویسندگان: علی شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام پیشنهادها از جمله روش های مدیریت ژاپنی محسوب می گردد که مجموعا هدف آنها کایزن یا بهبودی است. نظام پیشنهادها عنصری از مدیریت مشارکتی نیز می باشد که در بسیاری از فرهنگ ها و شیوه های مدیریتی در جوامع غربی و شرقی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. به کارگیری علمی و سیستماتیک نظام پیشنهادها به دوران پس از جنگ جهانی دوم و تلاش ژاپن برای بازسازی و توسعه و متعاقبا رقابت با کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در بازارهای جهانی بر می گردد. اگرچه مفهوم شورا و پاداش برای کار شایسته جزئی از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ایرانیان نیز هست، نظام پیشنهادها، به عنوان یک ابزار مدیریتی و سازمانی، عمر نسبتا کوتاهی در کشور ما دارد. سیاست های رشد و توسعه صنعتی و آزادسازی اقتصادی ـ تجاری در دهه 70 سرآغاز جهت گیری به سوی کیفیت گرایی و بهبودی فرآیندها و فعالیت ها بود که جلب مشارکت کارکنان و نظام پیشنهادها از جمله ابزار تاثیرگذار تلقی شدند. در بخش اول این مقاله، تاریخچه نظام پیشنهادها و نمونه های موفق آن در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم، نظام پیشنهادها در دانشگاه فردوسی مشهد که موقعیت ممتازی در بین دانشگاه های کشور در طرح و اجرای این نظام دارد توصیف گردیده و عملکرد آن در سال های اخیر ارزیابی می شود. در بخش پایانی مقاله، یافته های حاصل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و مدل نظام پیشنهادهای اثریخش بهمراه راهکارهای عملی بهینه سازی نظام پیشنهادها ارایه می گردد.

کلمات کلیدی

, نظام پیشنهادها, عملکرد, مدیریت ارشد, مشارکت کارکنان, انگیزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009372,
author = {شیرازی, علی},
title = {آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی},
booktitle = {همایش ملی هیات مؤسس انجمن نظام پیشنهادها},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظام پیشنهادها، عملکرد، مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، انگیزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی
%A شیرازی, علی
%J همایش ملی هیات مؤسس انجمن نظام پیشنهادها
%D 2006

[Download]