یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( پترولوژی توده های نفوذی منطقه معدنی تکنار، بردسکن - تک I, II, III )

نویسندگان: صدیقه زیرجانی زاده , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده های نفوذی متعدد.....

کلمات کلیدی

, توده نفوذی, تکنار, بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009376,
author = {زیرجانی زاده, صدیقه and مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن},
title = {پترولوژی توده های نفوذی منطقه معدنی تکنار، بردسکن - تک I, II, III},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توده نفوذی، تکنار، بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پترولوژی توده های نفوذی منطقه معدنی تکنار، بردسکن - تک I, II, III
%A زیرجانی زاده, صدیقه
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]